grodesign barnestoler
GRO DESIGN
GRO HØIMYR EDVARDSEN
GRØNSUNDVN 7 C
0198 OSLO

Kontonummer 0540 04 09163
ORG NR. 948 596 857 MVA

TELEFON: 22 29 68 97
MOBIL: 986 77 369 og 915 68 421

EPOST: ROYAEDVARDSEN@HOTMAIL.com
Grodesign.no © 2018